วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554


โรงเรียนสอนขับรถยนต์ สยาม

Siam Driving School


(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
สอนตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสอน
ภาคทฤษฎี - ภาคปฏิบัติ

สอนดี ราคาถูก พาไปสอบใบขับขี่ ขนส่งทางบก

หลักสูตรส่วนบุคคล
-  สำหรับเกียร์ธรรมดา                                 สอนขับรถยนต์  20 ชั่วโมง 
-  สำหรับเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา          สอนขับรถยนต์  20 ชั่วโมง 
-  สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่                                  สอนขับรถยนต์  10 ชั่วโมง  

ผู้ฝึกสอน
สอนระบบออกถนนจริง  เน้นประสบการณ์เป็น
      หลักสูตรการสอนที่ดีที่สุด เหมาะสมกับจราจรสมัยปัจจุบัน
      จบแล้วพาไปสอบใบขับขี่


  สอนเทคนิค การขับรถการสอบทำใบขับขี่ครั้งเดียวผ่าน
     ดำเนินการสอนโดย ครู ( ชาย-หญิง) ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความ     ชำนาญสูง  ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียน

*** แจกเอกสารตัวอย่างข้อสอบและพาไปสอบใบขับขี่ฟรี

 *** เปิดสอนตั้งแต่ เวลา 8.00 20.00 น. สมัครเรียนได้ทุกวัน

โทรติดต่อ :   083 – 5085373  , 089 – 8752231 
076 – 615876

                  
• ที่อยู่ ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต

• E-mail         :   siamdrive@hotmail.com      
• Facebook   :    http://www.facebook.com/Siam.Driving.School
• Web           :    http://siamdriving.blogspot.com


***************************************************************

หลักสูตรมืออาชีพ
หลักสูตรใบอนุญาตชนิดที่ 2 (ขับรถได้ทุกประเภท)

     สอนขับรถยนต์ 6 ล้อ            10 ชั่วโมง
     สอนขับรถยนต์ 6 ล้อ            15 ชั่วโมง

ผู้ฝึกสอน (มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 ) มีประสบการณ์สูง
-   สอนระบบออกถนนจริง
-   สอนวิธีทำใบขับขี่ชนิดที่ 2และพาไปสอบใบขับขี่
-   ผู้สอนเป็นผู้ที่เคยขับรถมืออาชีพมาก่อนมีประสบการณ์ขับรถ 10 ล้อมา 5 ปี  , ขับรถ 6ล้อ  มา 2ปี , ขับรถสี่ล้อเล็กมา  10ปี  ทั้งภาคใต้ , ภาคกลาง , ภาคเหนือ และสอนขับรถยนต์มา 6 ปี

***สมัครเรียนได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ สยาม

***************************************************************